visitor analyticsvisitor analytics

Salamat sa Pagbisita

Ang site na ito ay para sa tagalog na tula (poem). Ang mga nilalaman ng Blog na ito ay purong orihinal na gawa ng may akda. Ano mang isyu hinggil sa mga post ay maaaring idulog sa page na ito. Maraming salamat.

Lunes, Agosto 25, 2014

Pinatula ako ng mga Tula at Pinaawit ng Bagong Pagsinta

Tama na ang paglalaro sa mata
Ng mga nag-iilusyong salita
Pumipintig na muli at sumisikdo
Ang ulong kay tagal ding hindi umaso

Sapat na ang awiting aking narinig
Upang punuin ng bagong nota ang bibig
Ang mga paru-parong gustong lumaya
Ay humuhuna na ang mga kadena

Ilang segundo pa't sasabog sa paligid
Ang libong salitang Inipon sa bibigna naumid
Pananalsikin ng ngala-ngala't dila
Ang laway na akala'y napanis na

Muli bibingihin ko ang kwartong ito
Pananangisin ang kaligayahan ko
Baka sakaling maririnig ng iyog puso
Ang muling pagsabog ng taludtura't ritmo

Hihintayin Kita

Hanggang maubos ang mitsa ng kandila
at magdilim muli ang buong paligid
Didito lang ako't hihintayin kita
Hanggang handa ka na sa aking pag-ibig

Kahit umagahin o muli ay gabihin
at magdilim muli ang buong paligid
Hindi ako maiinip na ika'y hintayin
Hanggang pagod ay hindi na mabatid

At kung umulan man, kumidla't bumaha
Mababasa ako't matatakot siguro
Didito lang ako't hihintayin kita
Saba'y tayong uuwi, sa lilim ng payong ko

Matagal ka man, 'wag lang habambuhay
Hindi ako aalis, kung saan nakatindig
Papatunayan kong damdamin ko'y tunay
Hanggang handa ka na sa aking pag-ibig

Miyerkules, Agosto 6, 2014

Brighter

Dumb heavy clouds up above my head
Stars have left few weeks ago
Together with rose scent on my bed
All that's left on me is rue

Cold wind tries ti tickle sensation
Moon's warmth lost seduction
My soul moans for attention
But only silhouette envisage my vision.

Tonight I can feel the dying of butterflies
That once flew inside me
The garland of dreams is now a lie
And what I have is solitary

 I let the liquid diamonds fell on my pillow
From my eyes where you drew our rainbow
Colors flew away darkness shows
Blinded by dull light, river flows...

Until the time I let all these feelings fly away
I never let any single torn to stay
By your side where I will lay...
I know tomorrow will be brighter day :)