visitor analyticsvisitor analytics

Salamat sa Pagbisita

Ang site na ito ay para sa tagalog na tula (poem). Ang mga nilalaman ng Blog na ito ay purong orihinal na gawa ng may akda. Ano mang isyu hinggil sa mga post ay maaaring idulog sa page na ito. Maraming salamat.

Huwebes, Oktubre 24, 2013

Pagbabalik II

Masaya akong nagbalik siya,
Mas matindi kaysa matinding lungkot na minsang nadama
Kub-kob man sa dilim yaring mga mata
Sa puso'y malinaw 'tong nakikita

Nalulugod akong muli n'yang susubukan
Na magbalik sa pugad niyang kinalakhan
Matapos hamukin ng unos at ulan
Lumipad siyang pabalik sa tahanan

Gayo'n pa ma'y may hatid na liungkot ang kanyang pagbabalik
Kahit pa kinitil nito aking pananabik
Pinaalala kasi nito kung paanon s'ya humalik
Sa kataksilang sa puso'y minsang tumimong tinik.

_vhanfire
Mag-post ng isang Komento