visitor analyticsvisitor analytics

Salamat sa Pagbisita

Ang site na ito ay para sa tagalog na tula (poem). Ang mga nilalaman ng Blog na ito ay purong orihinal na gawa ng may akda. Ano mang isyu hinggil sa mga post ay maaaring idulog sa page na ito. Maraming salamat.

Lunes, Hulyo 15, 2013

JuanAnak ka ng sinapupunang sa iyo’y umaasa
Na ibabangon mo ang naaba n’yang pita
Ang bahag n’yang suot na kapol ng mantsa
Ay ikaw ang anaasahan niyang maglalaba

Dugong ipinasuso ng lupang nag-aruga
Bakit pipigilang idilig sa kanya?
Lamang buhat sa damong pasibol n’ya
Bakit ‘di siya maipag-adya?

Inalipi’t inalipusta ng mga banyaga
Ikaw ang gaganti, para sa kanya
Dunong at kiyas na sa iyo’y iginawad
Pantubos sa sanlang kalayaang huwad

Sa paglakad-lakad nga ng mundo
Nagpalit-palit man ang kalendaryo
Ilang pwet man ang maupo sa trono
Wala pa rin ang ninitang pagbabago

Kalis na tumimo sa kaluluwang pagal
Binubulok ang sugat, kabuktutan ng mga hangal
Na nakamaskara’t may bihis na dangal

Subali’t halimaw kung kubli’y matatanggal
Mag-post ng isang Komento