visitor analyticsvisitor analytics

Salamat sa Pagbisita

Ang site na ito ay para sa tagalog na tula (poem). Ang mga nilalaman ng Blog na ito ay purong orihinal na gawa ng may akda. Ano mang isyu hinggil sa mga post ay maaaring idulog sa page na ito. Maraming salamat.

Lunes, Hulyo 15, 2013

Tanong


May itatanong pa sana ako sa ‘yo
Umalis ka lang.
Ayaw mo kasing nasasayang ang oras mo
Sa ating kwentuhan.

Kukumustahin ko sana si k’wan
Kung ano nang ginagawa n’ya.
Kaso bigla mo akong tinalikuran
At tuloy ay umalis ka na.

Aalukin pa sana kita
Ng pagkain, inumin o mauupuang silya.
Pero hindi na ako nakapagtangka
Tumalikod ka na kasing bigla.

Ngayon ay nagbalik ka
Nakangiti akong sinalubong kita.
Dito sa pinto ng langit muli nagkatagpo
Akong may-lalang at ikaw na likha ko

Ngayo’y papasok ka na sa pinto
Subalit nakasaad ka ba dito?
At tinanong mo”Nandyan po ba ang pangalan  ko?”
Sinagot naman kita “Yan nga sana ang itatanong ko sa iyo.”
Mag-post ng isang Komento